Privacy verklaring

Verklaring verwerking persoonsgegevens Haarwerkstudio Maastricht

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming. Persoonsgegevens die we van u verwerken zijn naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, BSN-nummer (uitsluitend voor zover noodzakelijk in verband met declaratie bij zorgverzekeraars), polisnummer verzekering, relevante medische gegevens.

Doeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van onze dienstverlening, de declaratie bij zorgverzekeraars en het verstrekken van informatie per e-mail.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet verstrekken aan derden, met uitzondering van zorgverzekeraars en (ICT) dienstverleners in het kader van de doeleinden zoals hierboven beschreven. Wij hebben met onze (ICT) dienstverleners een verwerkersovereenkomst gesloten die hen verplicht uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en verbiedt de gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Gegevensopslag en vernietiging

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden of zoals toegestaan of vereist krachtens toepasselijke wetgeving. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij de vereiste maatregelen nemen om uw gegevens te vernietigen of permanent te anonimiseren.

Vragen en klachten

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met info@haarwerkstudiomaastricht.nl. Wij zijn verplicht om u erop te wijzen dat u zich met klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.